Kan mina goda gärningar få mig att komma till himlen?

Om goda gärningar vore kravet så vore Jesu offer på korset värdelöst, för då kan vi muta Gud med ”goda gärningar” istället för att Gud skulle vara en rättvis domare.

Så ”goda gärningar” för att komma till Himmelen är alltså en uppenbar hädelse lära. Bibeln säger om Guds nåd: Efesierbrevet 2:8-9

”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.”

Alltså kan ingen förtjäna Guds rike. Hur ser Gud på våra gärningar som inte redan är omsluten av hans nåd och vilja? Jesaja 64:6 säger följande: ”

”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv, och som en vind sveper våra missgärningar bort oss.”

Så slutsatsen är att INGENS ”goda gärningar” kan rädda en undan den som ens synd dragit över en, endast JESUS KRISTUS kan rädda en undan Guds vredesdom.

Läs gärna ”Varför behöver jag Jesus?”

Tror Kristna & Islam på samma Gud?

Generellt sagt, Nej.

Den som studerar Bibeln och Koranen upptäcker snabbt att det inte är samma Gud. Bibelns Gud och Muhammads (Islams profet) gud ”Allah”, har två helt olika i personligheter och vilja. En grundläggande skillnad är att Jesus hävdade att vara Gud, Jesu lärjungar hävande att Jesus var Gud. Men så kom Muhammad, en föräldralös Arab utan en riktig koppling till landet Israel, han påstod att en ängel vid namnet ”Gabriel” kom till honom med profetior ifrån Gud. Dock var inga av Muhammads profetior ens nära överenskommande med Bibelns profetior. De var moraliskt mycket lägre, de var i motsägelse till många utav Bibelns profetior och lära.

Så nej, islams gud och Bibelns Gud är inte den samma.

Olika inriktningar inom Kristendomen

Tyvärr så är det många sekter och även kulter omkring kristendomen som uppstått hela tiden genom åren. Varför dessa finns är för att den onda anden känd som ”Djävulen” gör att för att vilseleda människor bort ifrån den sanna Guden Jesus Kristus, och även helt enkelt för att inom mänskligheten finns mycket falskhet och egoism.

När man man studerar dessa sekter och kulters grundares livsstil så ser man ofta att deras falska profetior inte handlar om människans bästa, utan om vad den personen vill ha och inte gillar. Man kan också se att de ofta är mycket moraliskt fördärvade gent emot en vanlig människa. Så slutsten av dessa två är människans ondska och onda andras påverkan på sinnet.

Varför stoppar inte Gud krig?

Gud har givit oss fri vilja, och i och med denna fria vilja så är vi tillfälligt (på denna Jorden) tillåtna att göra det som är fel i Guds ögon, inte för att Gud godkänner det, utan för att Gud låter oss göra våra egna val för att sedan vi skall stå tills vars för de val/gärningar vi gjort och inte gjort.

Hur tar jag emot Jesus?

Att ta emot Jesus som sin personlig räddare (den som räddare oss undan den dom vi förtjänat genom våra synder) det gör man enkelt genom att uppriktigt tro/lita på honom för att lämna sitt Jag i hans vilja. Man helt enkelt tror på och släpper taget om sig själv till honom för att lämna sin syndfulla livsstil bakom sig för att uppriktigt följa honom. Det är så Jesus blir din personliga Herre, Gud, och räddare. Och då kommer även Guds Ande för att bokstavligen ta boning inom dig för att vägleda dig i ditt nya liv med Gud och så ha en helt ny identitet med nya begär i Guds egen Ande.


Har du funderat över ämnet om att följa Jesus, men kanske har frågor eller helt enkelt vill komma i kontakt med några Kristna syskon? Hör gärna av dig!

Vad är evangeliet?

Evangeliet betyder ”Goda nyheter”.

De God nyheterna finner vi i Bibeln i det Nya Testamentet i John 3:16-18.

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”

De ”Goda nyheterna” är att Gud betalade vår lösensumma genom att bli iklädd mänsklig kropp och blir korsfäst. Där lade Gud all vår skuld på Jesus så att vi inte behöver bli evigt fördöma p.g.a våra lagbrott/synder. Vi står i skuld till Gud genom vår synd, Jesus betalade vår skuld så att vi kan få evigt liv som en gåva istället för att bli evigt fördömda.

Att ta emot Guds erbjudande innebär en omvändelse från vårt eget liv till ett liv underordnat Guds vilja. Med andra ord innebär omvändelsen att man förnyar sitt sinne och börjar tänka på ett nytt sätt, med inriktning på det nya livet tillsammans med Gud. När vi omvänder oss till Jesus och tror på Hans frälsning för oss, då förklaras vi rättfärdiga inför Gud genom hans nåd. Människan kan inte med egna gärningar tillföra något ytterligare till denna Guds nåd och rättfärdighet för de troende. Alltså beror allt på vad Jesus har gjort, det handlar om hans gärningar och inte våra eftersom allt Jesus gjorde för oss på korset var tillräckligt.

Varför behöver jag Jesus?

För att förstå varför vi människor behöver Jesus Kristus (personen som är Gud) för att bli räddade undan en evig dom så behöver vi först förstå vart vi står Vs vart Gud står.

I begynnelsen av skapelse så skapade Gud människan utan kunskap om gott och ont (de behövde inte urskiljningen eftersom deras Gudagivna natur inte hade något ont inom sig). Men så kom vad som kallas för ”avfallet”, en redan avfallen ond ande som nu är känd som ”satan” och ”Djävulen” gick in i denna skapelsen och bedrog de två första människorna (Eva och Adam), satan fick dem att gör det Gud förbjudit. Och när han lurade dem att göra så så kunde han stjäla den andliga auktoritet Gud givit dem över denna skapelsen/Jorden. Och då blev Eva och Adam förvisade bort ifrån Guds närhet eftersom Gud hatar synd, det är för Gud det mest orena av mest orena, och i och med detta avfall så blev människas natur korrupt, den fick del utav Satans natur, d.v.s upprorisk emot Gud och en förälskelse till det som Gud avskyr (synden).

Det innebär nu alltså att alla föds med en natur som blir deras död (andliga död). Guds tio budord är grunden för vad Gud inte är okej med, som t.ex att: Ljuga, Stjäla, ha begär till andras saker, och högst av dem alla, d.v.s att inte ha något i ditt liv som är mer en gud för dig än Gud själv. Och det finns inte en enda av oss vanliga människor som inte brutit emot Guds lagar.

Så nu när vi förstått detta så kan vi gå direkt in på varför just Jesus Kristus. Människan har brutit Guds lagar och Gud är ett Rättfärdig Gud. Detta innebär att Gud kommer ge oss alla rättvisa utan överseende = om du syndat så blir du dömd.

Så vem kan då överleva lagens dom? INGEN, ingen kan överleva lagen, lagen blev given för att överbevisa oss om att vi är syndare i desperat behov av försoning med Gud. Så vem kan genom sitt eget liv ärva evigt liv? INGEN, ingen kan ärva evigt liv på sina egna meriter, för ingen har hållit lagen ifrån punkt till pricka.

Nu kommer Kärleks budskap, Guds hjärta uppenbart för oss/till oss. Gud/Jesus blev inkarnerad i en kvinnas moderliv och iklädd mänskligt kött (en mänsklig kropp), Jesus växte upp som en människa gör, men när tiden kom så började Jesus predika tro på honom och omvändelse ifrån alla synder för att följa honom, Jesus börja berätta för sin a lärjungar att han skulle ge sitt liv i lösensumma för människan. Jesus berättade att han skulle bli korsfäst och dö, men på den tredje dagen återuppväcka sig själv.

”Men vad har detta med min räddning undan lagen att göra?” kan du då tänka.

Jo det var så här att Gud blev en människa till det yttre för att som en människa som redan sagt betala vår lösen summa. Lagens dom är döden (en evig och andlig död, totalt avskilja ifrån Gud och för evigt lidande i Eldsjön), men Jesus betala vår lösensumma genom att lida och dö i vårt ställe. Guds vrede över oss (personligen) blev tillfredsställd i Jesus Kristus på Korset.

Så vad Gud nu erbjuder är att för var och en som i vårta hjärtan tror på detta Gud gjorde för oss, och vi omvänder oss ifrån att leva i synd för att följa Jesus. Den personen kommer bli helt förlåten. Man kan säga så här: Jesus betalade dina parkeringsböter, så nu finns det ingen väntande dom för dig i nästa liv.

Detta är varför vi behöver Jesus Kristus, den sanne Guden, utan Jesus så finns det inget hopp för livet efter detta.


Har du funderat över ämnet om att följa Jesus, men kanske har frågor eller helt enkelt vill komma i kontakt med några Kristna syskon? Hör gärna av dig!

Husförsamling – en biblisk inspiration som hör till den kristna tron

Vår broder Sven Reichmann nämnde en gång i sin bok Andliga Gåvor: ”Nådegåvorna hör hemma i det enkla församlingslivet istället för på de stora scenerna. Långt från publiciteten ger vi vidare den nåd vi har fått.”

Vi läser i Guds ord följande: ”Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus.” (Romarbrevet 16: 3-5)

Under de tidiga kyrkans tider möttes Jesu anhängare varandra i sina hem. De betraktade kyrkan inte som den byggnad där de träffades, utan som de människor som träffades tillsammans för att tillbe och följa honom. Medan det inte finns något kommando i Skriften att träffas i hemmet, så var detta ett effektivt sätt att dela och sprida evangeliet under de första århundradena efter Jesu död och uppståndelse.

Det finns många anledningar till varför mötet i bostäder är effektivt: Att träffas i hemmet är bibliskt och billigt. Pengar som annars skulle gå till anläggningar och underhåll kan i stället användas för att ta hand om de fattiga och för att stödja mission som pågår utomlands. Att träffas i hemmet ger också möjlighet till nära gemenskap. Mötet i hemmet och över en måltid ger möjlighet att tillbe ihop, höra sund bibelsk undervisning, dela sina hjärtan, uppmuntra varandra och ha meningsfullt gemenskap med varandra. Dessa tider spelar tillsammans en viktig roll för att utveckla kärleken och djupet av relationer som borde karakterisera oss Kristna.

Församlingen i hemmet tillåter familjer att delta i tillbedjan tillsammans, något som vi läser om i hela Skriften. Det finns något kraftfullt i att när ett barn ser att hans eller hennes pappa lär ut från Guds Ord, se hur sin mamma ber med andra kristna, och sjunga sånger till Gud med sina syskon och föräldrar. Att träffas i hemmet ger möjlighet till att evangeliet bärs fram till våra grannskap. Många människor idag vill inte ”gå till kyrkan”. Många människor idag har inte växt upp i en familj som bekänner sin tro på Jesus Kristus. Men många är öppna för att besöka ett hem och uppleva kyrkan på ett helt annat sätt, ett bibliskt sätt som är inspirerad och strukturerad av Gud själv till oss människor.

Du är redan utsänd!

Om man inte sår något, skördar man ingenting. Så är det bara, ingen frö = ingen frukt. Det blir samma sak ifall vi går ut och endast förmedlar helande eller profetiska ord till människor och säger ”Jesus älskar dig” sedan går därifrån glada över att ha själva blivit uppbyggda genom att se helande UTAN att förkunna evangeliet överhuvudtaget.

Det går så långt att man vill inte berätta evangeliet pga att man är rädd, rädd för vad andra ska tycka och tänka om en, eller pga att man inte vet hur andra skulle reagera när dem hör evangeliet och speciellt när man kommer till den delen att människan har syndat, istället hoppar man över den och säger istället ”Kom till kyrkan på söndag, då har vi Gudstjänst”. Då är min fråga helt ärligt, vad ska personen göra där när själva predikan inte är anpassad för personen, när personen inte vet varför kristna talar i tungor, varför kristna lyfter sina händer och lovsjunger Gud, eller varför man passar förbi papperskorgen för att fylla den med kollekt.

Varför kan vi inte ta och byta nummer med personen, bjuda hem, eller bjuda personen på en fika i en kafé och prata om Jesus och möta personens behov? Besvara frågor m.m. Varför kan vi inte ta ansvar och lägga ner vårt liv för andra såsom Kristus har lagt ner sitt liv för oss? Varför vill vi skjuta bort ansvaret i från oss? Varför inte ta eget ansvar som kristen och följa upp människor, döpa dem, plantera en församling med dem, allt detta som vi läser om i Bibeln, varför är vi så bekväma? Varför älskar vi inte vår näste?

Det är sorgligt kan jag bara säga, vi behöver bli utrustade och utrusta andra till att predika evangeliet på rätt sätt!

Jag säger inte att jag är bättre än andra eller att det jag gör är bättre än vad andra gör, däremot kan jag berätta att av min erfarenhet så händer det att när jag möter folk på stan eller där jag är och förkunnar evangeliet, jag ser hur folk reagerar, hur folk får syndanöd, hur vissa gråter och frågar VAD SKA JAG GÖRA! Jag kan se hur dem förvandlas och hur de lärjungatränas. Och allt detta beror inte på mig, jag är inte speciell, det jag gör kan du faktiskt också göra och ännu mer effektivare! Nej, det beror på att dem har fått höra hela evangeliet okompromissad, Guds vittnesbörd för världen om vad Han har gjort för oss på korset! Det är endast genom att tro på Guds erbjudande om försoning och evigt liv som vi blir frälsta!

I Romarbrevet 10:13-17 ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet! Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.”

Du är redan utsänd, Gud gav dig försoningens tjänst och har anförtrott dig försoningens ord!

”allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor. 5:18-21)

Behöver hjälp att komma igång? Hör av dig ❤

Under den Högstes beskydd!

Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar ert namn, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! För se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. (Luk. 6:22-23)

Tack store Gud! YHWH är ditt namn, för ”om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för DU är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.” Psalm 23:4)

Och Herre, tack för din nåd, Herre, ”DU dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.”(Psalm 23:5)

Guds frid syskon! ❤

____
Skribent: Emilio Fisherman

  • 1
  • 2