Författare: godsloveisreal

Älska människor in i Guds rike

Tro och tillit gentemot Gud

”Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.” (2 Tim. 2:13) Vi ska ha tro och tillit gentemot Gud baserat på Guds löften. Uppfyllandet av dessa löften är baserat på Guds trofasthet. Vi ska ha tro på Gud och inte på vår tro (dvs. inte på vår prestation). Vår…
Läs mer

Vad är helgelse?

”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” (Heb 12:14) Kristus är vår helgelse, vi helgas därför när vi tar emot honom, och vi växer i nåd när vi växer i Kristus, och fortsätter att växa i helgelse i våra liv. Det vill säga att vi lär…
Läs mer

Vad är Bibeln?

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim. 3:16-17) Bibeln är Guds ord till mänskligheten, sann och historiskt korrekt. Den skrevs under en period av 1600 år av ett…
Läs mer

Guds natur

”Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.” (Kol. 1:16) ”Mänskligheten kan inte ha någon annan kunskap om Gud än den som grundar sig på hans uppenbarelse till oss genom hans Ord i bibeln.…
Läs mer

Vem är Fadern?

”Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.” (Joh. 14:7) Fadern är en del av Guds väsen. Ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus, och ingen kan komma till Jesus utan att Fadern drar honom. Jesus och Fadern är ett.…
Läs mer

Relationen mellan Gud och människan

”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” (Rom. 5:1) Människan skapades till Guds avbild och hans ursprungliga syfte var att utöva herravälde över alla verk av Guds hand. Människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med Honom. Människans relation till Gud…
Läs mer

Finns det helande i försoningen?

”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi…
Läs mer

Vem är den Helige Anden?

”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh. 14:26) Den Helige Ande är en del av Gud själv, verksam på jorden i osynlig gestalt. Han tar sin boning i den människa som omvänder sig från…
Läs mer