”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes. 53:4-5)

Gudomligt helande är Guds kraft till att bota de sjuka (i sinne eller kropp), helande för varje människa inkluderades i Kristi försoningsoffer, och det är Guds vilja för varje Kristen att förmedla helande till vem som helst, vart som helst, när som helst.

Bibelverser: Ps. 103:2, Jes. 53:4-5, Matt. 8:16-17, 1 Petr. 2:24, Joh. 14:12