”Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.” (Kol. 1:16)

”Mänskligheten kan inte ha någon annan kunskap om Gud än den som grundar sig på hans uppenbarelse till oss genom hans Ord i bibeln. Gud är helig, allsmäktig, evig och alltings skapare. Förutom Bibelns Gud finns ingen annan verklig gud. Gud är till av evighet, Han har ingen början och inget slut. Gud finns inte i allt och allt är inte Gud. Gud finns bortom skapelsen men kan vara närvarande i sin skapelse genom sin Helige Ande. Guds väsen är treenigt. Gud är en i sin natur/väsen men tre lika gudomliga personer: Fadern, Jesus Kristus och som den Helige Ande.”

Bibelverser: 1 Mos. 17:1, Ps. 90:2, Jes. 44:6, Kol. 1:16, 1 Joh. 5:7-8, Matt. 1:20-25, 2 Kor. 13:14