”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” (Rom. 5:1)

Människan skapades till Guds avbild och hans ursprungliga syfte var att utöva herravälde över alla verk av Guds hand. Människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med Honom. Människans relation till Gud skall vara präglad av ett barnaskap. Människans uppgift är att under Guds ledning förvalta jorden. Människans relation till Gud blev skadad genom begäret efter att ”bli som Gud” och begäret efter att på egen hand kontrollera livet. Varje människa är märkt av denna synd och själv skyldig till synd. Varje människa är därför i behov av frälsning för att få frid med Gud och för att få en upprättad och fungerande gemenskap med Gud samt ett evigt liv.

Människan är både ande, själ och kropp i en helhet. Människan har inget gudomligt i sig själv och kan aldrig bli gudomlig eller ”bli som Gud”. Men en troende kan få del av gudomlig natur genom att Guds Ande tar sin boning i den troendes inre. Guds Ande är en borgen/handpenning på det eviga och fullkomliga liv som skall komma de troende till del vid Jesu återkomst.

Bibelverser: 1 Mos. 1:26, Rom. 8:15, 1 Mos. 3:1-13, Rom. 3:9-10, Rom. 3:23, Rom. 5:1