”Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.” (2 Tim. 2:13)

Vi ska ha tro och tillit gentemot Gud baserat på Guds löften. Uppfyllandet av dessa löften är baserat på Guds trofasthet. Vi ska ha tro på Gud och inte på vår tro (dvs. inte på vår prestation). Vår tro är att Gud både har bevarat och kommer att bevara sitt ord. Likaså har han hållit och kommer att hålla sitt ord.

Bibelverser: Mark. 11:22-23, Hebr. 6:1; 11:11, 2 Tim. 2:13