”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim. 3:16-17)

Bibeln är Guds ord till mänskligheten, sann och historiskt korrekt. Den skrevs under en period av 1600 år av ett fyrtiotal olika män från cirka år 1500 före Kristus till år 100 efter Kristus. Bibeln är en bok som innehåller totalt 66 böcker, 39 böcker skrevs före Jesu Kristi födelse och 27 böcker omfattar Jesu liv och tiden efter hans uppståndelse. Alla Bibelns texter är inspirerade av Gud. Bibeln är därmed den yttersta auktoriteten för en sann kristen tro. Genom Bibeln kan man lära känna Gud och hans vilja. I Bibeln uppenbaras Guds frälsningsplan för mänskligheten och Guds plan för framtiden. Bibeln vittnar om vägen till frälsning och evigt liv. Bibeln är också till för den troendes vägledning, fostran och uppmuntran.

Bibeln i sin helhet utgör sanningen om Gud och Hans vilja. Gamla testamentet var en skuggbild av det bättre som skulle komma, och Nya Testamentet, det nya förbundet är den perfekta uttrycket av Guds vilja och karaktär, uttryckt genom Kristus Jesus. Genom Bibelns texter förstår vi vad Jesus har gjort för oss men även vad han önskar att göra genom oss. Därav tror vi att en kristens ansvar är att inte endast vara hörare utav ordet, utan även dess görare.