”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” (Heb 12:14)

Kristus är vår helgelse, vi helgas därför när vi tar emot honom, och vi växer i nåd när vi växer i Kristus, och fortsätter att växa i helgelse i våra liv. Det vill säga att vi lär oss att leva ut det Kristus har gjort inom oss, så att det som finns på insidan mer och mer börjar synas på utsidan. Den rätta innebörden av helgelsen är att tro på den helgelse som Kristus har helgat oss med genom sitt dyrbara blod. Att vara helig innebär att vara avskild, vilket i praktiken innebär att man inte är en del utav den här världen. Detta eftersom denna värld och dess system, ordning och tänk står i motsatts till Kristi lära. Jesus blev avvisad och hatad utav världen, och som en lärjunge till Jesus, är man kallad att gå i hans fotspår eftersom en tjänare är inte förmer än sin Herre. När man går igenom lidande och förföljelse för Namnets skull, så går man igenom det elddop som Jesus lovade sina efterföljare och som är nödvändigt för att luttras och helgas.

Bibelverser: 1 Kor. 1:30, 1 Tess. 4:3, 2 Tess. 2:13, 1 Petr. 1:2, 2 Petr. 3:18, Rom. 13:13-14, Gal. 4:19, Rom. 12:1-2, Joh. 7:7, Joh. 15:1-27