Varför behöver jag Jesus?

Älska människor in i Guds rike

För att förstå varför vi människor behöver Jesus Kristus (personen som är Gud) för att bli räddade undan en evig dom så behöver vi först förstå vart vi står Vs vart Gud står.

I begynnelsen av skapelse så skapade Gud människan utan kunskap om gott och ont (de behövde inte urskiljningen eftersom deras Gudagivna natur inte hade något ont inom sig). Men så kom vad som kallas för ”avfallet”, en redan avfallen ond ande som nu är känd som ”satan” och ”Djävulen” gick in i denna skapelsen och bedrog de två första människorna (Eva och Adam), satan fick dem att gör det Gud förbjudit. Och när han lurade dem att göra så så kunde han stjäla den andliga auktoritet Gud givit dem över denna skapelsen/Jorden. Och då blev Eva och Adam förvisade bort ifrån Guds närhet eftersom Gud hatar synd, det är för Gud det mest orena av mest orena, och i och med detta avfall så blev människas natur korrupt, den fick del utav Satans natur, d.v.s upprorisk emot Gud och en förälskelse till det som Gud avskyr (synden).

Det innebär nu alltså att alla föds med en natur som blir deras död (andliga död). Guds tio budord är grunden för vad Gud inte är okej med, som t.ex att: Ljuga, Stjäla, ha begär till andras saker, och högst av dem alla, d.v.s att inte ha något i ditt liv som är mer en gud för dig än Gud själv. Och det finns inte en enda av oss vanliga människor som inte brutit emot Guds lagar.

Så nu när vi förstått detta så kan vi gå direkt in på varför just Jesus Kristus. Människan har brutit Guds lagar och Gud är ett Rättfärdig Gud. Detta innebär att Gud kommer ge oss alla rättvisa utan överseende = om du syndat så blir du dömd.

Så vem kan då överleva lagens dom? INGEN, ingen kan överleva lagen, lagen blev given för att överbevisa oss om att vi är syndare i desperat behov av försoning med Gud. Så vem kan genom sitt eget liv ärva evigt liv? INGEN, ingen kan ärva evigt liv på sina egna meriter, för ingen har hållit lagen ifrån punkt till pricka.

Nu kommer Kärleks budskap, Guds hjärta uppenbart för oss/till oss. Gud/Jesus blev inkarnerad i en kvinnas moderliv och iklädd mänskligt kött (en mänsklig kropp), Jesus växte upp som en människa gör, men när tiden kom så började Jesus predika tro på honom och omvändelse ifrån alla synder för att följa honom, Jesus börja berätta för sin a lärjungar att han skulle ge sitt liv i lösensumma för människan. Jesus berättade att han skulle bli korsfäst och dö, men på den tredje dagen återuppväcka sig själv.

”Men vad har detta med min räddning undan lagen att göra?” kan du då tänka.

Jo det var så här att Gud blev en människa till det yttre för att som en människa som redan sagt betala vår lösen summa. Lagens dom är döden (en evig och andlig död, totalt avskilja ifrån Gud och för evigt lidande i Eldsjön), men Jesus betala vår lösensumma genom att lida och dö i vårt ställe. Guds vrede över oss (personligen) blev tillfredsställd i Jesus Kristus på Korset.

Så vad Gud nu erbjuder är att för var och en som i vårta hjärtan tror på detta Gud gjorde för oss, och vi omvänder oss ifrån att leva i synd för att följa Jesus. Den personen kommer bli helt förlåten. Man kan säga så här: Jesus betalade dina parkeringsböter, så nu finns det ingen väntande dom för dig i nästa liv.

Detta är varför vi behöver Jesus Kristus, den sanne Guden, utan Jesus så finns det inget hopp för livet efter detta.


Har du funderat över ämnet om att följa Jesus, men kanske har frågor eller helt enkelt vill komma i kontakt med några Kristna syskon? Hör gärna av dig!