”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh. 14:26)

Den Helige Ande är en del av Gud själv, verksam på jorden i osynlig gestalt. Han tar sin boning i den människa som omvänder sig från sitt eget liv och blir en troende. Den troende är ett tempel för Gud genom att Guds Helige Ande bor i den troendes inre. De troende kan erfara en särskild uppfyllelse av den Helige Ande: dopet i den Helige Ande. Den Helige Ande ges då åt de troende för att de skall lära och förstå Guds ord och vilja, för att de skall helgas till att bli allt mer lika Jesu karaktär, för att de skall få kraft att bli Jesu vittnen, få en övernaturlig kraft att utföra tecken och under så som Gud vill. Den Helige Ande delar ut ”nådegåvor” bland de troende – så som han vill – så att gåvorna blir till nytta och de troende uppbyggs. Gud bekräftar sitt ord, sitt evangelium, med tecken och under genom den Helige Ande.

Bibelverser: Joh. 14:26, Joh. 16:8, Apg. 1:8, Apg. 2:38, Apg. 4:31, 1 Kor. 6:19, 1 Kor. 13 och 14, 1 Petr. 1:2, 1 Joh. 5:7-8