”Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.” (Joh. 14:7)

Fadern är en del av Guds väsen. Ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus, och ingen kan komma till Jesus utan att Fadern drar honom. Jesus och Fadern är ett. Den som tar emot Jesus blir ett barn till Gud Fadern och Guds barn kan tala intimt (förtroligt) med sin Fader. Till Gud Fadern får vi framlägga alla våra önskningar och behov.

Bibelverser: Joh. 6:44, Joh. 10:30, Joh. 14:6-7, Rom. 8:15, 1 Kor. 8:6, Gal. 4:6, Fil. 4:6, 1 Joh. 2:14